Säännöt

Tässä on yleiset säännöt, joita noudatetaan kaikissa rakeservers.net palvelimissa. Jossain pelipalvelimissa on myös omia sääntöjä. Tarkista nämä lisätiedoista.


1. Käyttäydy kunnolla! Tämä sisältää turhan kiroilemisen ja muut paskapuheet.
2. Älä huijaa tai käytä muutenkaan mitään scriptejä/ohjelmia, yms.
3. Älkää käyttäkö mitään rasistisia nimiä.
4. Älä häiritse muita, esimerkiksi: mic/chat spämmäämisen, trollauksen tai muun häiritsemisen.
5. Ylläpidolla on aina viimeinen sana.

Rules

Here are the general rules to be followed in all rakeservers.net servers. At some gameservers have also their own rules. Check out these from additional information.


1. Behave properly! This includes excessive swearing and other bullshit.
2. No cheating, cheat scripts/programs or hacks of any kind.
3. Do not use any racist names.
4. No server disruption, including: mic/chat spamming, trolling or other deliberately interfering.
5. Admins have always final say.